• Projekt

  W realizowanym projekcie ASSIST rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo poprzez: aktywne angażowanie konsumentów na rynku energetycznym i pozytywną zmianę zachowania w odniesieniu do zużycia energii oraz wpływ na kreowanie polityki na wszystkich szczeblach w celu rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym.

  Projekt
 • Spodziewane efekty

  W ciągu ostatnich lat konsumenci zyskali więcej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczących energii. Niemniej jednak należy uznać, że prawa konsumenckie (ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych konsumentów i problemów związanych z ubóstwem energetycznym) wymagają jeszcze wzmocnienia. Rosnąca złożoność rynku wymaga również konkretnych rozwiązań, które poprawią pozycję konsumentów i zwiększą ich aktywność.

  Spodziewane efekty
 • Partnerzy projektu

  Konsorcjum składa się z 11 partnerów reprezentujących interesariuszy krajowych z 6 różnych krajów europejskich oraz stowarzyszenia skupiającego europejskie sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (EAPN). Zaangażowane kraje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Belgia i Finlandia.

  Partnerzy projektu

Najnowsze wiadomosci

Domowi doradcy energetyczni

opublikowany przez

ASSIST to projekt aktywizacji konsumentów na europejskim rynku energii oraz wpływania na kreowanie polityk, mający na celu walkę z ubóstwem energetycznym i wsparcie …

Jak czytać rachunki za prąd i gaz?

opublikowany przez Federacja Konsumentów

Faktury oprócz podstawowych informacji o okresie rozliczeniowym i wysokości opłat zawierają również wiele dodatkowych …

Wszystkie wiadomosci

Nasze wydarzenia

Wieliczka - Autobus Energetyczny i ASSIST

W sobotę 15 września w Wieliczce na Ekopikniku po raz kolejny będziecie mogli zwiedzić nasz Autobus Energetyczny, a …

II Szkolenie Domowych Doradców Energetycznych

13 września odbędzie się drugie spotkanie warsztatowe w ramach Szkolenia Domowych Doradców Energetycznych. Szkolenie …

XII Festiwal Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach - Autobus Energetyczny i ASSIST

9 września 2018 r. na XII Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach pojawił się Autobus Energetyczny oraz …

Pokaz wszystko
Nasi partnerzy