• Projekt

  W realizowanym projekcie ASSIST rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo poprzez: aktywne angażowanie konsumentów na rynku energetycznym i pozytywną zmianę zachowania w odniesieniu do zużycia energii oraz wpływ na kreowanie polityki na wszystkich szczeblach w celu rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym.

  Projekt
 • Spodziewane efekty

  W ciągu ostatnich lat konsumenci zyskali więcej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczących energii. Niemniej jednak należy uznać, że prawa konsumenckie (ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych konsumentów i problemów związanych z ubóstwem energetycznym) wymagają jeszcze wzmocnienia. Rosnąca złożoność rynku wymaga również konkretnych rozwiązań, które poprawią pozycję konsumentów i zwiększą ich aktywność.

  Spodziewane efekty
 • Partnerzy projektu

  Konsorcjum składa się z 11 partnerów reprezentujących interesariuszy krajowych z 6 różnych krajów europejskich oraz stowarzyszenia skupiającego europejskie sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (EAPN). Zaangażowane kraje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Belgia i Finlandia.

  Partnerzy projektu

Najnowsze wiadomosci

Jak czytać rachunki za prąd i gaz?

opublikowany przez Federacja Konsumentów

Faktury oprócz podstawowych informacji o okresie rozliczeniowym i wysokości opłat zawierają również wiele dodatkowych …

Informacja prasowa

Informacja prasowa

opublikowany przez Federacja Konsumentów

Projekt ASSIST ma za zadanie zaangażować podmioty społeczne i związane z energetyką w tworzenie innowacyjnej …

Wszystkie wiadomosci

Nasze wydarzenia

Rynkowy - konsumencki

„Rynkowy – konsumencki" otwarty panel dyskusyjny, moderowany przez prezesa Federacji Konsumentów, Kamila …

Zagrożenie ubóstwem energetycznym w różnych środowiskach społecznych i regionach kraju.

Kwestie związane z ubóstwem energetycznym zostały szczegółowo przedstawione w referacie wygłoszonym przez prezesa …

Spotkanie Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitety Sterującego oraz bardzo ciekawy panel interesariuszy miał miejsce 9 marca 2018r. Przygotowujemy …

Pokaz wszystko
Nasi partnerzy