Eandis

Eandis

Menadzer Projektu:

Mario Rossi 58

Eandis System Operator 

Eandis System Operator jest operatorem systemu dystrybucyjnych (OSD) we Flandrii, który wykonuje zadania operacyjne w imieniu Eandis Assets, operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego. Eandis działa niezależnie od wytwórców i dostawców energii. Samodzielnie nie produkuje i nie sprzedaje żadnej energii, ale zapewnia jak najlepsze warunki dostarczania energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów. Eandis angażuje się również w rozwój i wdrażanie sieci ciepłowniczych.