Projekti

Kotitalouksien energiansäästön tukiverkosto (ASSIST) on Euroopan komission rahoittama, Euroopan laajuinen projekti. Sen tavoitteena on lievittää energiaköyhyyttä aktivoimalla kuluttajia suhteessa energiamarkkinoihin, muovaamalla kuluttajien asenteita energiankäytön suhteen ja vaikuttamalla energiaköyhyyttä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon.

ASSIST pyrkii ratkaisemaan suurimmat ongelmat, joita heikossa asemassa olevat asiakkaat, erityisesti energiaköyhät, kohtaavat energiamarkkinoilla lähestymällä ongelmaa sekä energia- että yhteiskunnallisten kysymysten kautta.

ASSIST alkoi 1. toukokuuta 2017 ja kolmivuotisen projektin aikana toteutetaan monia toimia kuudessa Euroopan maassa: Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Iso-Britanniassa, Puolassa ja Suomessa.

liittyvät sivut
Taustaa

Taustaa

Viime vuosina energiankäyttäjät ovat saaneet yhä enemmän ääntään kuuluviin Euroopan energialainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa. Tästä huo

Mitä teemme

Mitä teemme

Tuotamme kattavaa tietoa. ASSIST tuottaa laaja-alaisesti tietoa energiaköyhyydestä Euroopassa. Tietojen pohjalta luodaan raportti

Tavoitellut tulokset

Tavoitellut tulokset

ASSISTilla tulee olemaan merkittävä vaikutus sekä kansallisella että koko Euroopan tasolla.

  • Luo ainutlaatuisia ja erikoistu