Taustaa

Viime vuosina energiankäyttäjät ovat saaneet yhä enemmän ääntään kuuluviin Euroopan energialainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa. Tästä huolimatta kuluttajien – erityisesti heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien – oikeuksia on tarpeen entisestään vahvistaa. Myös markkinoiden monimutkaisuuden lisääntyminen on ratkaistava konkreettisilla toimilla, joilla parannetaan kuluttajien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

ASSIST pyrkii ratkaisemaan energianköyhyyteen liittyviä ongelmia usealla tasolla: aktivoimalla kuluttajia suhteessa energiamarkkinoihin, muuttamalla kuluttajien käyttäytymistä positiivisesti suhteessa energiankulutukseen ja vaikuttamalla politiikan suunnitteluun.

Hankkeen lähtökohtana on tuottaa kattavaa tietoa heikossa asemassa olevien kuluttajien ominaisuuksista ja energiaköyhyydestä, sillä tällä hetkellä selkeä ja yhtenevä määritelmä näiden tunnistamiseksi tai mittaamiseksi puuttuu.

ASSIST käyttää pohjana eri rahoitusohjelmissa tehtyjen kansallisten ja Euroopan laajuisten energiatehokkuutta käsittelevien hankkeiden tuloksia:

  • FP7 (Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma 2007-2013): INSIGTH_E

  • Horisontti 2020: SMART-UP

  • Älykäs energiahuolto Euroopassa – EASME (Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, ent. EACI): ACHIEVE, ENFORCE, ENERGY AMBASSADORS ja SeRENADE.

liittyvät sivut
Mitä teemme

Mitä teemme

Tuotamme kattavaa tietoa. ASSIST tuottaa laaja-alaisesti tietoa energiaköyhyydestä Euroopassa. Tietojen pohjalta luodaan raportti

Tavoitellut tulokset

Tavoitellut tulokset

ASSISTilla tulee olemaan merkittävä vaikutus sekä kansallisella että koko Euroopan tasolla.

  • Luo ainutlaatuisia ja erikoistu