• Home
  • Suomalaiset yhteistyökumppanimme

Suomalaiset yhteistyökumppanimme

Suomessa ASSIST-hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Motiva, Vanhustyön keskusliitto, Omakotiliitto ja monet yritykset, kansalaisjärjestöt ja valtion hallinnon laitokset. Yhteistyökumppaneidemme kanssa toteutamme tapahtumia ja koulutus-, tutkimus- ja tiedonlevityshankkeita kohdistetusti eri kuluttajaryhmille energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyen ja laadimme politiikkasuosituksia, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten asemaa voitaisiin parantaa.

Suomen Omakotiliitto ry on suomalaisten pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksutonta korjaus-, energia- ja lakineuvontaa.

Motiva on Suomen valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa Energiaviraston tilauksesta suomalaisille kuluttajille maksutonta energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta

Vanhustyön keskusliitto ry palvelee yli 65-vuotiaita suomalaisia, tarjoamalla muun muassa maksutonta ja asiantuntevaa korjausneuvontaa. Korjausneuvojat tekevät myös kotikäyntejä ympäri Suomen. Viidentoista eri Suomen alueilla toimivan neuvojan yhteystiedot on saatavilla osoitteessa http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/

ASSIST-hankkeen ohjausryhmä

ASSIST-hankkeella on keskeisistä suomalaisista sosiaali-, energia- ja rakennusalojen asiantuntija- ja viranomaistahoista muodostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä auttaa EU-rahoitteista ASSIST-hanketta pääsemään hanketavoitteisiinsa Suomessa. Ohjausryhmässä käydään läpi hankkeen tuloksia, kuten kerättyä tietoa ja analyysejä suomalaisesta energiaköyhyydestä, ja laaditaan niiden pohjalta politiikkasuosituksia Suomeen ja Eurooppaan. Ohjausryhmässä on edustajat seuraavista tahoista: Energiavirasto, Motiva, Lämmitysenergiayhdistys, Energiateollisuus, Ympäristöministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Omakotiliitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskekus (ARA) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN-FIN). VaasaETT vastaa ASSIST-hankkeen Suomen-toiminnoista ja raportoi hankkeen edistymisestä Euroopan komissiolle.