Together4Energy project engageert sociale en energie-actoren in de opstart van een innovatief Europees netwerk van adviseurs voor kwetsbare energieconsumenten

EnergyVille heeft samen met 10 andere organisaties van zes Europese landen (Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, België en Finland) en een Europese associatie, het driejarig project "Together4Energy, netwerken en actie ondernemen om samen kwetsbaarheid tegen te gaan" opgestart om energiearmoede te bestrijden. Aangezien energiearmoede niet enkel gericht is op energie, en energiearmoede niet bestreden kan worden zonder de pijlen ook te richten op armoedebestrijding, zal dit project, dat gesteund wordt door de Europese Commissie onder het H2020 programma, zowel energie als sociale kwesties aanhalen.

In recente jaren hebben energiegebruikers meer rechten verkregen met de invoering van de huidige Europese energiewetgeving. Er heerst echter wel het besef dat de rechten van consumenten (en dan vooral de kwetsbare consumenten en energiearmen) verder versterkt moeten worden. Verder moet ook de groeiende marktcomplexiteit aangepakt worden door concrete oplossingen in te voeren die de verantwoordelijkheid en het engagement van de consumenten verhogen.

Together4Energy biedt een tweezijdig aanpak aan voor het probleem: actief engageren van consumenten in de energiemarkt, en een positieve gedragswijziging verwezenlijken wat betreft energieconsumptie en het beleid op energiearmoedebestrijding. Specifiek zou dit gebeuren door:

  • Het ontwikkelen van unieke en gespecialiseerde diensten voor kwetsbare gemeenschappen door een netwerk van getrainde adviseurs voor kwetsbare energieconsumenten ter beschikking te stellen.
  • De kennis en het belang van politieke stakeholders voor de kwetsbaarheid van consumenten en energiearmoede benadrukken en zo de algemene betrokkenheid te verhogen en het beleid te engageren om het fenomeen aan te pakken.


Het startpunt van het project, dat gelanceerd werd op 1 mei 2017, wil de kennis over de kwetsbaarheid van consumenten, en meer specifiek over energiearmoede, verbreden en grondiger kaderen. Momenteel is er nog steeds geen duidelijke en unieke definitie voor de identificatie en meting van energiearmoede. Eveneens is ook de kennis over het fenomeen en mogelijke oplossingen hoe het te bestrijden beperkt. De methodologie van Together4Energy werd samengesteld en goedgekeurd door alle partners tijdens de kick-off meeting op 15-16 Mei in Rome.


De website van het project en de sociale media profielen worden spoedig gelanceerd. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209995_en.html (externe link)