Energiaköyhyys on tunnistamaton ongelma myös Suomessa

Blogiteksti julkaistu alunperin 7.12.2018 Mun talous -sivustolla

 

11.02.2019 | Helsinki

Oman talouden hallinnassa ja raha-asioiden hoidossa on kyse tulojen ja menojen kartoittamisesta, elämisen ja hankintojen rahoituksesta ja maksujen käytännön järjestelyistä. Elämisen rahoittamiseen liittyy toistaiseksi huonosti tunnettu ilmiö, energiaköyhyys. Energiajärjestelmien perinpohjaisen remontin yhteydessä Euroopassa on käyty laajasti keskusteluita energiaköyhyyteen liittyen. Ilmiöllä ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä tarkkaa määritelmää ja osassa jäsenmaista ilmiön olemassaoloa ei ole vielä myönnetty. Energiaköyhyydeksi lasketaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa tilanne, jossa kotitalouden tuloista yli 10% kuluu sähkö- ja polttoainemenoihin. Suomessa Ympäristöministeriön raportit 21/2013 ja 6/2015 määrittelevät energiaköyhyyden "vaikeuksiksi ylläpitää tai tyydyttää perustarpeita energian kustannusten takia. Energiaköyhyys voi ilmetä esimerkiksi vaikeutena ylläpitää riittävää huonelämpötilaa tai maksaa energialaskuja."

Suomessa Ympäristöministeriön raportit 21/2013 ja 6/2015 määrittelevät energiaköyhyyden vaikeuksiksi ylläpitää tai tyydyttää perustarpeita energian kustannusten takia. Energiaköyhyys voi ilmetä esimerkiksi vaikeutena ylläpitää riittävää huonelämpötilaa tai maksaa energialaskuja.

Energiaköyhyyden erikoispiirteitä ovat ratkaisujen yksinkertaisuus osana hyvinvoinnin lisäämistä. Energiatehokkuudella ja siihen liittyvillä hankinnoilla saavutetaan haastavassa asemassa olevalle henkilölle taloudellista etua ja lisätään asumismukavuutta, vaikka elämäntilanne ei muuten muuttuisi. Vähentynyt veto asunnossa ja saman valoisuuden sekä lämpötilan ylläpito pienemmillä maksuilla edesauttaa hyvinvointia ja vähentää energiankäytöstä aiheutuvia taloudellisia rasitteita.

Energiaköyhyyden aiheuttajat

Lämmitysenergian käyttö vastaa yli 50% asuntojen energiankulutusta. Energiakulut muodostuvar rasitteeksi etenkin vanhoissa ajan kanssa eristyskyvyltään heikentyneissä pientaloissa asuville ihmisille, joiden tulotaso on pienentynyt työttymyyden, sairastumisen tai eläkkeelle siirtymisen johdosta. Tällaisessa elämäntilanteessa nousevat energiakustannukset saattavat aiheuttaa kohtuutonta lisätaakkaa. Lämpöä vuotavan talon miellyttävän lämpötilan ylläpito vie paljon energiaa. Rahan säästö lämmityksestä liiaksi tinkimällä tuo mukanaan kylmyys-, kosteus- ja sisäilmaongelmia.

Tiedon puute helpoista ja hyödyllisistä toimenpiteistä on usein suurin este ratkaistavissa olevien ongelmien poistamiselle. Neuvontapalveluiden laadun ja saatavuuden kehitys, kuluttajian mielenkiinnon herättäminen energiankäyttöä kohtaan sekä erilaiset poliittiset säädökset ja tukimekanismit ovat tehokkaita tapoja kannustaa kotitalouksia energiankäytön tehostamiseen.

Säästöä sähkösopimuksen kilpailuttamisella

Sähköntuottajansa on voinut vapaasti valita jo yli kahden vuosikymmenen ajan. VaasaETT:n kokoamien tilastojen mukaan sähkösopimuksensa vuonna 2017 vaihtoi 11 % suomalaisista ja keskimäärin 10,5% eurooppalaisista. Energiaviraston arvion mukaan yli 30% suomalaisista ei ole koskaan vaihtanut sähköntoimittajaa, vaikka kilpailuttamalla perussopimuksen markkinoiden halvimpaan sopimukseen syntyy säästöä keskimäärin jopa 29% vuosittaisesta sähkölaskusta. Voit kilpailuttaa oman sopimuksesi Energiaviraston Sähkön hinta -palvelun avulla. Etenkin kulutustaan seuraavan asiakkaan kannattaa valita kiinteähintaisen sähkön sijasta pörssisähkö, joka tarkoittaa sähkön tuntikohtaista hinnoittelua kysynnän ja tarjonnan vaihtelun mukaan. Pörssisähkö on valtaosan ajasta huomattavasti kiinteähintaista sähköä halvempaa ja ajastamalla energiasyöppöjä lämpölaitteita halvan sähkön tunneille säästöt ovat vieläkin tuntuvampia. Sähkön pörssihintaa voi halutessaan seurata reaaliajassa sähköyhtiön sähköisten palveluiden avulla.

Säästöä energiaremontilla

Energiasopimuksen kilpailutuksesta syntyneet säästöt voi sijoittaa edelleen asunnon energiatehokkuuden parantamiseen. Kustannustehokkaat ikkuinoiden ja ovien eristyksen voi tehdä itse tai ammattilaisen avustuksella kotitalousvähennystä hyödyntäen. Myös rakennuksen yläpohjan sekä kellarillisen asunnon alapohjan lisäeristykset pitävät lämmön paremmin sisällä eivätkä vaadi suuria toimenpiteitä. Sähkövastuksia kustannustehokkaampien ilmavesi- ja ilmalämpöpumppujen hankintaa kannattaa harkita mahdollisuuksien salliessa. Valaisimet kannattaa vaihtaa pitkäikäisiksi LED-lampuiksi, jotka tuottavat hyvän valotehon vähäisellä energiankulutuksella.

Omia kulutustottumuksiaan voi myös remontoida. Energialaskuaan voi pienentää sammuttamalla käyttämättömät valot, pitämällä ovet ja ikkunat kiinni kylmällä säällä, kohtuullistamalla lämpimän veden käyttöä, lämmittämällä vain aktiivisessa käytössä olevia huoneita, pyörittämällä täysiä pesukoneellisia, pitämällä käyttämättömät laitteet virrattomassa tilassa ja irroittamalla käyttämättömät laturit pistorasioista. Kodinkoneet kannattaa valita käyttötarpeen kannalta sopivan kokoisiksi ja huoltaa niitä mm. putsaamalla suodattimet sekä sulattamalla pakastin säännöllisin väliajoin.

Olli Soppela

ASSIST-hanke,
Suomen hankevastaava
VaasaETT
Puh: +358 449 066 826
olli.soppela@vaasaett.com