De Household Energy Advisors (HEA's)

Pilot

ASSIST is een Europees marktactiverings- en beleidsoriëntatieproject om energiearmoede aan te pakken en kwetsbare consumenten te ondersteunen.

Het project plant om consumenten actief te betrekken bij de energiemarkt, hun gedrag inzake energieverbruik positief te veranderen en beleidsontwerp op alle niveaus te beïnvloeden om energiearmoedekwesties aan te pakken.

Om het doel te bereiken voorziet het ASSIST-project in gediversifieerde en gecorreleerde onderzoeks-, netwerk- en veldacties, in overeenstemming met de relevante nationale en Europese scenario's. Zo is ASSIST van plan om een ​​netwerk van innovatieve professionele figuren te creëren die kwetsbare consumenten ondersteunen bij hun huishoudelijk energieverbruik: de Household Energy Advisors (HEAs).

Wat is een HEA?

Er zijn specifieke onderzoeksactiviteiten uitgevoerd om een ​​HEA-kwalificatie schema op te stellen, gebaseerd op zowel nationale als Europese desk- en in-field analyse. De HEA is een adviseur die rechtstreeks in contact staat met kwetsbare consumenten en hen op een eenvoudige, uitgebreide en praktische manier informatie, ondersteuning en advies verstrekt om hun energieverbruik te verbeteren en hun toegang tot ondersteunende financiële maatregelen/stimulansen te vergemakkelijken.

Een HEA is geen uniek professioneel profiel, maar kan verschillende rollen spelen en potentiële beroepen integreren binnen verschillende werkcontexten. HEA's kunnen werken binnen energie-, sociale en institutionele organisaties, evenals voor particuliere actoren op de energiemarkt zoals energiebedrijven. Hun ondersteunende en integrerende rol, werkend binnen een divers professioneel team, kan opgenomen worden door enkele reeds bestaande beroepsprofielen. Daarnaast gebruikt HEA zowel een top-down (HEA helpt mensen in nood die gebruikmaken van reeds bestaande kanalen) als bottom-up (mensen in nood moeten HEA’s autonoom en anoniem kunnen contacteren) aanpak mensen in energiearmoede te engageren en ondersteunen.

Wat doet een HEA?

Hoewel er verschillen zijn in elke werkcontext en tussen EU-landen, zijn er drie hoofdactiviteiten van de HEA:

  • gedragsanalyse van energieverbruik;
  • ondersteuning en controle van energiegedrag;
  • advies en communicatie met consumenten.

In overeenstemming met deze activiteiten zijn de drie hoofdcompetenties van de HEA technisch, sociaal en relationeel.

Hoe worden HEA's getraind?

Vertrekkende van de HEA-vereisten is een modulair ASSIST-programma gebouwd. Op die manier wordt een ​​gemeenschappelijk EU-beroeps- en trainingskader gegarandeerd maar blijven tegelijk nationale aanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld op basis van achtergrond/startniveau of de werkcontext van de HEA.

Na het succesvol afronden van de training wordt hij/zij een gekwalificeerde HEA en lid van het Nationaal Netwerk van HEA’s en zullen ze:

  • Toegang hebben tot de constante training die door ASSIST-partnerorganisaties wordt aangeboden, met betrekking tot alle aspecten van vrijwilligerswerk en het werken met kwetsbare consumenten;
  • Ervaringen en informatie delen met andere leden van het nationale netwerk van HEA, deskundigen en trainers, evenals met de leden van de nationale stuurgroep ASSIST
  • Ervaring opdoen door actief de ASSIST-pilootactie uit te voeren die is gedefinieerd door nationale ASSIST-partners in samenwerking met de nationale stuurgroep ASSIST.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.