Eerste werkpakket afgerond - energie-armoedebeleid in verschillende landen in kaart gebracht

Recent werd het eerste werkpakket van het EU-project ASSIST afgerond. ASSIST (Support Network for Household Energy Saving) is een Europees project dat gefinancierd wordt door de Europese Commisie onder het H2020 programma. Het doel is energiearmoede te bestrijden door kwetsbare klanten te activeren op de energiemarkt, een positieve gedragsverandering teweeg te brengen om energie te besparen (met de hulp van energie-adviseurs) en het ontwerp van beleidsmaatregelen ter bestrijding van de energiearmoede te beïnvloeden. Door zowel de sociale als de energiegerelateerde aspecten in rekening te brengen wil ASSIST de belangrijkste belemmeringen voor kwetsbare klanten (met een focus op klanten in energiearmoede) om deel te nemen aan de energiemarkt (zowel elektriciteit als warmte) aanpakken.

In dit eerste werkpakket werd de energie-armoede en het energie-armoedebeleid in de verschillende landen die deel uitmaken van het projectconsortium geanalyseerd. Bij de analyse werd o.a. gekeken naar de verschillende definities en verschillende manieren om energie-armoede in kaart te brengen, de beschikbare financiële instrumenten, lopende nationale en EU-projecten, de percepties van kwetsbare klanten (via een enquête), en de inschattingen van de belangrijkste belanghebbenden m.b.t. het gevoerde beleid.

Alle resultaten werden gepubliceerd op de project website (https://www.assist2gether.eu/ned-home) :

 • D2.1 “Best practice guide on financial measures”
 • D2.2 “Report on Vulnerable Consumers and Energy Poverty”
 • D2.3 “Report on National and European measures addressing vulnerable consumers and energy poverty”
 • D2.4 “National qualitative/ quantitative market surveys on vulnerable consumers / energy poverty”
 • D2.5 “Vulnerable Consumers and Fuel Poverty Report”

Verder werd ook nog een databank opgebouwd met de beschikbare financiële instrumenten in de verschillende landen (http://database.assist2gether.eu/).

In Vlaanderen werden de volgende financiële instrumenten die beschikbaar zijn voor kwetsbare klanten geïdentificeerd als ‘best practices’ (D2.1):

 • Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas;
 • De verschillende beschikbare extra premies voor investeringen in energie-efficiëntie of energiebesparing;
 • De intrestvrije lening voor energiebesparende verbouwingen.

Daarnaast werden ook heel wat interessante lopende projecten geïdentificeerd en opgelijst, die elk een specifieke bijdrage leveren tot het bestrijden van energie-armoede (D2.3).

Ondanks de vele lopende initiatieven is er toch nog ruimte voor verbetering. De Vlaamse stakeholders die we interviewden identificeerden vijf hoofdthema’s als prioriteit (D2.4):

 • het verband tussen armoede en energiearmoede verduidelijken, en de problemen die gepaard gaan met het verbeteren van de kwaliteit van huisvesting;
 • de stijgende kosten van energieprijzen (gedeeltelijk als gevolg van de prikkels om over te schakelen op hernieuwbare energie);
 • het feit dat kwetsbare consumenten niet altijd gebruik maken van de financiële instrumenten die specifiek voor deze doelgroep bestemd zijn;
 • de moeilijke inschatting van de reële energiebesparing als gevolg van energiescans bij kwetsbare klanten;
 • de moeilijke bereikbaarheid van bepaalde doelgroepen.

Met dat in het achterhoofd hadden de Vlaamse stakeholders de volgende aanbevelingen voor de vormgeving van de ASSIST actie in Vlaanderen:

 • adviesverlening op maat van specifieke kwetsbare consumentengroepen;
 • informatie toegankelijker maken voor moeilijk te bereiken groepen;
 • een nauwe samenwerking tussen de ASSIST energieadviseurs en de energiesnoeiers;
 • benadrukken van besparingen die gerealiseerd kunnen worden door een wissel van energieleverancier;
 • promoten van het werk van de energiesnoeiers op EU niveau.

Je kan de activiteiten binnen het Assist project ook volgen op via Twitter.