Jak czytać rachunki za prąd i gaz?

Faktury oprócz podstawowych informacji o okresie rozliczeniowym i wysokości opłat zawierają również wiele dodatkowych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Artykuł przygotowany przez Federację Konsumentów w ramach Europejskiego projektu ASSIST, którego jednym z partnerów jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wyjaśnia m.in. co składa się na ceny energii i gazu oraz czym różni się opłata za energię czynną od opłaty dystrybucyjnej. Znajomość faktury może pomóc kontrolować wydatki za prąd i gaz, ale również może być impulsem do zmiany sprzedawcy lub taryfy z której korzystamy i tym samym może spowodować obniżenie opłat. Taką decyzję warto przemyśleć i nie podejmować jej bez pełnej znajomości obecnego rachunku.

Link do artykułu - Jak czytać rachunki za prąd i gaz?