ASSIST-hanke käynnistetty kyselytutkimuksella

24.10.2017 HELSINKI - ASSIST hanke aktivoi kuluttajia, yrityksiä ja julkisia toimijoita luodakseen Euroopan laajuisen uudentyyppisten energianeuvojien verkoston, joka tarjoaa heikossa asemassa oleville yhteistöille kohdistettuja neuvontapalveluita.

VaasaETT, yhteistyössä 12 muun eurooppalaisen organisaation kanssa, on aloittanut työskentelyn kolmivuotisen ASSIST-hankkeen parissa tarkoituksenaan ehkäistä energiaköyhyyttä Euroopassa. Euroopan unionin rahoittama hanke pyrkii ratkaisemaan energiaköyhyyteen liittyviä ongelmia usealla tasolla: energiaköyhyys on vahvasti energiaan, sen hintaan ja saatavuuteen, liittyvä ongelma, mutta sitä ei voida erottaa suuremmasta köyhyysongelmasta.

Viime vuosina energiankäyttäjät ovat saaneet yhä enemmän ääntään kuuluviin Euroopan energialainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa. Tästä huolimatta kuluttajien – erityisesti heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien – oikeuksia on tarpeen entisestään vahvistaa. Myös markkinoiden monimutkaisuuden lisääntyminen on ratkaistava konkreettisilla toimilla, joilla parannetaan kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja sitouttamista.

Toukokuussa 2017 alkaneen hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on laaja-alaisen tiedon kerääminen erilaisten energiankuluttajien haavoittuvuudesta ja energiaköyhyydestä, sillä edelleen puuttuu selkeä käsitys siitä, miten energiaköyhyys määritellään ja miten sitä mitataan. Lisäksi tietämys siitä, miten ilmiötä pitäisi hoitaa ja ehkäistä uupuu.

Kuluttajatutkimuskysely on nyt käynnissä. Vastausaikaa on marraskuun alkuun asti. Vastaamaan pääset täältä.

Lisätietoja projektista antaa Suomen hankekumppani 
Anna Sahiluoma
VaasaETT
puh +358 44 9066826
anna.sahiluoma (at) vaasaett.comProjektikoordinaattori:

Marina Varvesi
AISFOR
puh. +390639375396
varvesi (at) aisfor.it

Hankkeen tiedot:

Hankeen numero: 754051
Aloituspäivä: 1. toukokuuta 2017 
Kesto: 36 kuukautta