ASSIST-hanke Oiline-uutiskirjeessä: ASSIST-hanke selvittää kotitalouksien energiankäyttötottumuksia

[Artikkeli julkaistu 28.11.2019 Lämmitysenergia Yhdistyksen Oiline-uutiskirjeessä 4/2019]

Suomessa on tarjolla runsaasti tietoa ja neuvontaa fiksusta energiankäytöstä. Lisää tiedotusta tosin tarvitaan – tämän paljastaa esimerkiksi ASSIST-hankkeen, Omakotiliiton ja Vanhustyön Keskusliiton tekemä pientaloasukkaiden kyselytutkimus vuodelta 2018.

Tutkimuksessa oli mukana 4 600 vastaajaa. Heistä reilut 35 % on kuullut energianeuvontapalveluista, mutta ei varsinaisesti tiedä niistä mitään. Noin 43 % prosenttia puolestaan ilmoitti, että ei ole koskaan kuullut tällaisista palveluista. 21 % vastaajista kertoi tietävänsä, mitä palvelut ovat ja miten tavoittaa ne.

Tiedon olemassaolo ei siis tarkoita sitä, että tieto menisi perille tai sitä osattaisiin soveltaa oman talouden tarpeisiin. Energiansäästövinkkejä ja neuvontaa kannattaa siis jakaa, erityisesti silloin, kun ollaan asiakkaaseen yhteydessä huoltokäyntien sopimisen tiimoilta tai tavataan hänet kattilahuoneessa.

Tavoitteena energianiukkuusriskin taklaaminen

EU-rahoitteinen ASSIST-tutkimushanke (ASSIST Support Network for Household Energy Saving) kerää tietoa energianiukkuudesta ja järjestää aiheesta koulutusta sekä tutkimuksia. ASSIST pyrkii herättelemään kuluttajia, yrityksiä ja julkisia toimijoita kestävään energiankäyttöön. Tarkoituksena on luoda Euroopan laajuinen energianeuvojien verkosto, joka tarjoaa heikossa asemassa oleville yhteisöille kohdistettuja neuvontapalveluita.

Terminä energianiukkuus tarkoittaa sitä, että kotitalous käyttää yli 10 % tuloistaan energiamenoihin ja/tai että kotitalous ei kykene ylläpitämään riittävää lämpötilaa asuinhuoneistossa. Suomessa energianiukkuus ei ole niin merkittävä ongelma kuin monessa muussa Euroopan maassa – suomalainen rakentaminen ja talotekniikkaosaaminen ovat sangen kehittyneitä ja jo ilmasto sanelee, että lämmitykseen on olemassa useita vaihtoehtoisia ja -hintaisia ratkaisuja. Myös erilaiset sosiaaliavustukset turvaavat osittain heikommassa asemassa olevien toimeentuloa.

Isona huolenaiheena ovatkin suuret asumiskustannukset, joihin jo laskennallisesti sisällytetään myös energianhinta. Energianiukkuus on toisaalta ilmiö, joka liittyy energiahintojen yleiseen nousuun, talokannan vanhenemiseen ja energiantuotantoinfran päivittymiseen. Kun esimerkiksi sähköverkkoyhtiöille asetettiin säävarmuusvaatimuksia, samalla kuluttajien sähkön siirtomaksut nousivat.

Vuonna 2018 noin puolet Suomen 77 sähköverkkoyhtiöstä nosti siirtohintoja ja korotukset olivat keskimäärin seitsemän prosenttia. ASSIST-hankkeen tavoitteena on siis myös lisätä kuluttajien tietämystä energian hintatekijöistä ja osaltaan ehkäistä energianiukkuuden muodostumista nykyistä suuremmaksi ongelmaksi.

image

Neuvontaa ja tietoa ei ole koskaan liikaa

Ympäristöministeriön teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa riskiryhmää ovat ennen 1980-lukua rakennetuissa perusparantamattomissa – etenkin öljylämmitteisissä – taloissa asuvat pienituloiset. Riskiryhmässä on siis 60 000–100 000 henkilöä, tosin riskit eivät välttämättä toteudu. Syitä energianiukkuuteen ovat ASSIST-hankkeen mukaan tietämyksen ja vaikutusvallan puute. Kuluttajalla voi olla heikko käsitys oman energiankulutuksen tasosta, päätös energiaremontista tuntuu vaikealta ja rahoitusmahdollisuudet voivat olla rajalliset.

Myös ilmaisista tai edullisista energiansäästövinkeistä ei edelleenkään tiedetä tarpeeksi. Esimerkiksi oman sähkösopimuksen kilpailuttaminen jää arvioiden mukaan joka toiselta suomalaiselta tekemättä, vaikka säästö voi olla satoja euroja vuodessa ja kilpailuttamisen voi hoitaa verkossa.

ASSIST-hanke jatkuu Suomessa vielä alkuvuoden 2020 ja parhaillaan on menossa kodin energiankysely, jossa kerätään tietoa suomalaisten kotitalouksien energiankäyttötottumuksista. Vinkkaa asiakkaalle tai kollegalle kyselystä – se on käynnissä vuoden 2019 loppuun saakka! Näin olet osaltasi mukana keräämässä arvokasta materiaalia fiksua energiankäyttöä varten.

image

Sini Numminen  
 

Lisätietoja ASSIST-hankkeesta:

VaasaETT Oy AB Ltd
Projektikoordinaattori Sini Numminen
etunimi.sukunimi@vaasaett.com
+358 449 066 826