Formació ASSIST

Segona sessió de formació com a agents energètics a les professionals del Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.