Workshop "Market Actor's Dialogue" - Sopot

14 czerwca w Sopocie miało miejsce spotkanie interesariuszy, w tym w głównej mierze Domowych Doradców Energetycznych.

Podczas spotkania omawiane były takie tematy jak:

  • Zwykle uważa się, że istnieją trzy podstawowe przyczyny ubóstwa energetycznego: ceny, dochody i jakość budynków. Czy obecne polityki (działania, podejście) odpowiadają odpowiednio każdemu z tych powodów?
  • Jakie możliwości ma organizacja konsumencka, aby prowadzić doradztwo w zakresie oszczędzania energii?
  • Ubóstwo energetyczne w pracy organizacji pomocowych – wnioski ze spotkania Komitetu Sterujacego.
  • Jak poprawić dialog społeczny między podmiotami energetycznymi i społecznymi, aby lepiej pogodzić ich interesy?
  • Jak wzmocnić ochronę socjalną słabszych konsumentów, aby poradzić sobie z ubóstwem energetycznym?
  • Jak wzmocnić zaangażowanie obywateli i ich zdolność do skutecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących słabszych konsumentów i ubóstwa energetycznego?

Spotkanie poprowadził Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.