Ohjausryhmän kokous

Tiistaina 16.4.2019 ASSIST Ohjausryhmän jäsenet kokoontuivat kuulemaan hankkeen viimeisimmistä kehitysaskeleista ja läpikäymään tuotettuja raportteja.

Erityisesti Vulnerable Consumers Protection Framework Paper ja Finnish National Energy and Climate Plan (NECP) -raporttiluonnokset olivat tarkastelun kohteena, ja palautekierroksilta saimmekin hyviä kehitysideoita ja ajatuksia kuinka kehittää raportteja edelleen.

Lämmin kiitos ohjausryhmän jäsenille aktiivisuudesta!