Armoede: een armoedig beleid?

Colloquium n.a.v. Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2018

USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen, stelt op dinsdag 4 december 2018 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor, onder redactie van: Jill Coene, prof. dr. Peter Raeymaeckers, prof. dr. Bernard Hubeau, dr. Tim Goedemé, prof. dr. Roy Remmen & An van Haarlem.

Aula rector Dhanis (K.001), Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen.

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/