XII Festiwal Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach - Autobus Energetyczny i ASSIST

9 września 2018 r. na XII Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach pojawił się Autobus Energetyczny oraz przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Autobus Energetyczny to mobilne centrum informacyjno-edukacyjnego. Centrum to znajduje się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych zadań autobusie. Pomimo tego, iż wzrasta świadomość społeczna dotycząca zmian klimatu, brakuje wiedzy, iż każdy z nas przyczynia się do ich powstawania oraz może podjąć działania, aby im zapobiegać. Zadaniem mobilnego centrum jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin).

Do tej pory w Autobusie Energetycznym każdy mógł dowiedzieć się o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii czy energooszczędnym budownictwie. Teraz Autobus wyposażony jest także w wiedzę o ubóstwie energetycznym i projekcie ASSIST.