Sidosryhmätyöpaja

AIKA
torstai 1.2.2018
klo. 8:45 - 12:00

PAIKKA
Kalasataman kummeli
Horisontti-kokoustila
Sörnäisten rantatie 29
Helsinki

Energiaköyhyys ja haavoittuvat kuluttajat energiamarkkinoilla ovat viime vuosina olleet esillä Euroopan unionissa ja YK:ssa käytävissä keskusteluissa. Keski-Euroopassa energiaköyhyydellä (energy poverty) ja haavoittuvilla kuluttajilla viitataan kuluttajiin, joilla on heikon taloudellisen asemansa vuoksi vaikeuksia selviytyä kasvavista sähkö- ja lämmityskustannuksista. Suomessa energiaköyhyyden olemassa olosta on puhuttu varsin vähän. Kutsummekin sidosryhmien edustajia mukaan työpajaan osana EU-rahoitteista hanketta avaamaan näkökulmia Suomen tilanteeseen ja vertailemaan sitä muihin Euroopan maihin.

Lisätietoja antaa Suomen toimintojen koordinaattori:

Anna Sahiluoma
VaasaETT
+358 44 906 6826
anna.sahiluoma@vaasaett.com