Eventos

Ver Todos los eventos 12 Elementos

  • Formació ASSIST

    Segona sessió de formació com a agents energètics a les professionals del Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

  • Formació ASSIST

    Primera sessió de formació com a agents energètics a les professionals del Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

  • ASSIST en la ENGAGER Training School

    El miércoles 5 de junio presentamos el proyecto en la Escuela de Verano sobre Pobreza Energética organizada por el proyecto Engager. Más información …