Efekty projektu

W realizowanym projekcie rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo - poprzez działania skierowane bezpośrednio do odpowiednich grup konsumentów,  w celu zwiększenia ich aktywnego zaangażowania na rynku energii i zmiany zachowań w odniesieniu do użytkowania energii;  oraz poprzez dostarczenie wiedzy i rozwiązań do kształtowania polityk na szczeblu krajowym i europejskim uwzględniających problem ubóstwa energetycznego i potrzeby wrażliwych konsumentów.

Zostanie to osiągnięte dzięki:

  • Stworzeniu europejskiej sieci Domowych Doradców Energetycznych (HEA). Doradcy oferować będą unikalne specjalistyczne usługi bezpośrednio konsumentom, wspierając ich swoją wiedzą i umiejętnościami w celu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

  • Poprawienie sytuacji energetycznej 48.000 wrażliwych konsumentów.

  • Dostarczeniu wiedzy, efektywnych rozwiązań, dobrych praktyk i wytycznych do kształtowania polityk krajowych i europejskich, by reagować na potrzeby wrażliwych konsumentów i rozwiązywać problem ubóstwa energetycznego.

Powiazane strony
Działania

Działania

  • Zdobycie pogłębionej wiedzy. ASSIST dostarczy szeroką  wiedzę na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie, która będzie s

Opis

Opis

W ostatnich latach użytkownicy energii zyskali wiecej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczacych energ