KAPE

KAPE

Menadzer Projektu:

Anna Wierzchołowska-Dziedzic

Adres strony

www.kape.gov.pl

Adres

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) została założona 15 kwietnia 1994 r. w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę społeczno-ekonomiczną państwa. Głównym akcjonariuszem KAPE S.A. jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KAPE realizuje zadania o charakterze publicznym. Celem KAPE jest upowszechnianie i wdrażanie praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym i budowlanym. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego oraz wykonuje działania promocyjno-edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł.