Severn Wye

Severn Wye

Menadzer Projektu:

Adres strony

Adres


Severn Wye Energy Agency Limited (SWEA)

Severn Wye Energy Agency Limited (SWEA) jest niezależną, niekomercyjną firmą i zarejestrowaną organizacją charytatywną założoną w 1999 roku przy wsparciu Europejskiej Komisji SAVE. Promuje zrównoważoną energię i ciepło poprzez partnerstwo, podnoszenie świadomości, innowacje i działania strategiczne. SWEA działa w szerokim zakresie - od poziomu strategicznego poprzez działania praktyczne w terenie. Opracowała wachlarz działań dotyczacych efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego transportu. Zespół pracowników składa się obecnie z 40 osób, a organizacja jest nadzorowana przez radę nadzorczą, w ramach procedur zarządzania zgodnych z zasadami określonymi przez Komisję Dobroczynności na podstawie niezależnych corocznych audytów.