Ricerca Sistema Energetico

Ricerca Sistema Energetico

Menadzer Projektu:

Mario Rossi 63

Adres strony

Adres


Ricerca Sistema Energetico

RSE jest organizacją z siedzibą w Mediolanie (Włochy). Jej główną misją jest realizacja programów badawczo-rozwojowych w interesie publicznym z uwzględnieniem krajowych celów w zakresie energii, ochrony środowiska i gospodarki; uczestniczy w inicjatywach badawczych UE. RSE jest finansowana głównie z funduszu publicznego dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Obecnie zaangażowana w ponad 50 międzynarodowych projektów badawczo-innowacyjnych, współpracuje jako wiodący partner z ponad 120 ośrodkami badawczymi i firmami z sektora energetycznego w Europie. W dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji CO2 od roku 2009 włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego powierza RSE realizację projektów badawczych, mających na celu promowanie rozwoju i upowszechnianie strategii i technologii w zakresie efektywności energetycznej  wraz z konkretnymi działaniami, skierowanymi do decydentów zaangażowanych w politykę efektywności i wykwalifikowanych dostawców technologii oraz użytkowników końcowych.