Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Menadzer Projektu:

Monika Kosińska-Pyter

Adres strony

www.federacja-konsumentow.org.pl

Adres

ul. Ordynacka 11 lok 1, 00-364 Warsaw, Poland

Vedi su google map

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów (FK) to ogólnokrajowa pozarządowa organizacja konsumencka założona 7 lipca 1981 r. Od 2004 r. działa jako organizacja pożytku publicznego. Trzonem jej działalności jest bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna, świadczona przez kilkadziesiąt terenowych oddziałów. FK inicjuje, opiniuje i lobbuje w sprawie przepisów prawnych regulujących i tworzących narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo i satysfakcję konsumentów na rynku, ale również kształtujących relacje z przedsiębiorcami, promując rozwój rynku zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu.