Energy Ville

Energy Ville

Menadzer Projektu:

Erika Meynaerts

Adres strony

Adres


EnergyVille

EnergyVille jest stowarzyszeniem flamandzkich instytutów badawczych KU Leuven, VITO, imec i UHasselt działających w obszarze zrównoważonej energii i inteligentnych systemów energetycznych. Naukowcy z EnergyVille dostarczają wiedzę specjalistyczną dla przemysłu i władz publicznych w zakresie budynków o efektywnej energetyczności i inteligentnych sieciach dla zrównoważonego środowiska miejskiego. Obejmuje to na przykład inteligentne sieci i zaawansowane systemy ogrzewania i chłodzenia. Jednym z celów EnergyVille jest stać się jednym z pięciu najlepszych europejskich instytutów w dziedzinie innowacyjnych badań nad energią. Jego działania obejmują badania, rozwój, szkolenia i innowacyjne działania przemysłowe pod jednym szyldem oraz w ścisłej współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami. Działanie ASSIST będzie przeprowadzane przez naukowców jednostki "Zrównoważona Energia i Środowisko" (SEB). Specjalizacja tej jednostki polega głównie na ocenie cyklu życia, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, ocenie zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach (materiały budowlane, elementy budynku, budynki, dzielnice, miasta), analizach kosztów i korzyści, nowych modelach biznesowych i najlepszych dostępnych technikach. Eksperci mają ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zarówno dla rządu, jak i dla przemysłu, i dostarczają wsparcia w kreowaniu polityki w tym zakresie. Jednostka ta ma duże doświadczenie w dostarczaniu produktów i usług dla Komisji Europejskiej.