European Anti Poverty Network

European Anti Poverty Network

Menadzer Projektu:

Leo WIlliams

Adres strony

http://www.eapn.eu/

Adres

Boulevard Bischoffsheim 11 B-1000 Brussels

Vedi su google map

European Anti-Poverty Network (EAPN) 

European Anti-Poverty Network (EAPN) jest największą europejską siecią podmiotów europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się walką z ubóstwem oraz organizacji obywatelskich. Ma krajowe sieci w 31 krajach europejskich. W jej ramach działa 18 organizacji europejskich, które walczą z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powołano ją w 1990 r. Skupia się na różnorodnych działaniach, w tym związanych z edukacją i szkoleniami, na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji osób dotkniętych tymi problemami.