Acquirente Unico

Acquirente Unico

Menadzer Projektu:

Alessio Boriello

Adres strony

http://www.acquirenteunico.it/

Adres

Via Guidubaldo Del Monte, 45 Roma

Vedi su google map

Acquirente Unico S.p.a. (AU) 

Acquirente Unico (AU) zostało założone jako przedsiębiorstwo państwowe na początku procesu liberalizacji runku energii we Włoszech. Misją AU jest świadczenie usług na rynkach energii (zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego) oraz wspieranie aktywności konsumentów na rynku. Od 2009 r. UA pracuje nad ułatwieniami dla konsumentów i ich bezpiecznym udziale w rynku. Biuro pomocy dla konsumentów energii, utworzone przez AU w imieniu Narodowego Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi wiele działań dotyczących dostarczania konsumentom energii elektrycznej i gazu wraz z przekazywaniem informacji na temat ich praw, sposobu zmiany sprzedawcy i rozpatrywania skarg.