VITO NV | EnergyVille

VITO NV | EnergyVille

Projectleider:

Erika Meynaerts

Website

www.energyville.be/en

Adres

VITO NV | EnergyVille Thor Park 8310, 3600 GENK

EnergyVille

EnergyVille is een vereniging van de Vlaamse onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille-onderzoekers bieden expertise aan de industrie en overheden over energie-efficiënte gebouwen en intelligente netwerken voor een duurzaam stedelijk milieu. Dit omvat bijvoorbeeld smart grids en geavanceerde stadsverwarming en koeling. Een van de doelstellingen van EnergyVille is om één ​​van de top vijf Europese instituten in innovatief energieonderzoek te worden. In dit verband is het centrum vanaf het begin in belangrijke nationale en internationale netwerken ingebed. Het omvat onderzoek, ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten onder één naam en in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. De ASSIST-actie zal specifiek worden uitgevoerd door onderzoekers van de unit “Sustainable Energy and Built environment” (SEB). De expertise van deze unit ligt vooral op het gebied van levenscyclusbeoordeling, duurzaam verbruik en productie, duurzaamheidsbeoordeling op verschillende niveaus (bouwmaterialen, bouwelementen, gebouwen, districten, steden), kosten-batenanalyse, nieuwe bedrijfsmodellen en best beschikbare technieken. Deskundigen hebben meer dan 20 jaar ervaring in het werken voor zowel de overheid als de industrie en bieden hen een beleid ter ondersteuning van advies.