Het project

ASSIST (Support Network for Household Energy Saving) is een Europees project dat gefinancierd wordt door de Europese Commisie onder het H2020 programma. Het doel is energiearmoede te bestrijden door kwetsbare klanten te activeren op de energiemarkt, een positieve gedragsverandering teweeg te brengen om energie te besparen en het ontwerp van beleidsmaatregelen ter bestrijding van de energiearmoede te beïnvloeden.

Door zowel de sociale als de energiegerelateerde aspecten in rekening te brengen wil ASSIST de belangrijkste belemmeringen voor kwetsbare klanten (met een focus op klanten in energiearmoede) om deel te nemen aan de energiemarkt (zowel elektriciteit als warmte) aanpakken.

ASSIST ging van start op 1 mei 2017 en voorziet in de ontwikkeling van diverse activiteiten over een periode van 3 jaar in 6 Europese landen: Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, België en Finland.