Hanke

Kotitalouksien energiansäästön tuutoriverkosto (ASSIST) on Euroopan komission rahoittama, Euroopan laajuinen projekti. ASSIST pyrkii ratkaisemaan suurimpia ongelmia, joita heikossa asemassa olevat kuluttajat kohtaavat energiamarkkinoilla. ASSIST-hanke alkoi 1. toukokuuta 2017. Kolmivuotisen kauden aikana toteutetaan monia toimia kuudessa Euroopan maassa: Suomessa ASSIST-hankkeella on monia keskeisiä energiatehokkuutta ja energiansäästöä edistäviä yhteistyökumppanitahoja.

OSALLISTU KODIN ENERGIAKYSELYYN! Vastaa 31.12.2019 mennessä ja osallistu 50 €:n S-ryhmän lahjakortin arvontaan. Tutkimuksessamme selvitetään, millaisiksi energiakustannukset koetaan suomalaisissa kotitalouksissa. On tärkeää, että tähän Euroopan laajuiseen kyselyyn saadaan paljon myös suomalaisten antamia vastauksia. Tulokset välitetään suomalaisille ja eurooppalaisille päättäjille.

Taustaa

Viime vuosina energiankäyttäjät ovat saaneet enemmän oikeuksia. Merkittävä uudistus on ollut sähkömarkkinoiden vapautuminen Euroopassa (Suomessa vuonna 1998). Samalla on pidettävä huolta, että myös heikoimmassa asemassa olevilla kuluttajilla on uudessa tilanteessa aidot mahdollisuudet ryhtyä aktiivisiksi energiamarkkinoiden toimijoiksi, jollaisia heidän oletetaan olevan.

Myös monet muut ajankohtaiset ilmiöt energiamarkkinoilla, kuten energian hinnan nousu ja kiristynyt energiatehokkuuslainsäädäntö vaikuttavat kaikkiin energiankuluttajiin, mutta erityisesti pienituloisimpiin kotitalouksiin.

ASSIST-hankkeen lähtökohtana on tuottaa kattavaa ja syväluotaavaa tietoa heikossa asemassa olevista kuluttajista ja erityisesti energiaköyhyydestä, sillä tällä hetkellä selkeä ja yhtenevä määritelmä ilmiön tunnistamiseksi tai mittaamiseksi puuttuu sekä Suomessa että Euroopan tasolla. ASSIST-hanke pyrkii myös lievittämään energiaköyhyyteen liittyviä ongelmia neuvomalla pienituloisia kuluttajia sekä vaikuttamalla politiikan suunnitteluun. ASSIST on yksi ensimmäisistä puhtaasti energiaköyhyyden lievittämiseen keskittyvä EU-rahoitteinen hanke.

ASSIST käyttää työnsä tietopohjana aikaisempien energiatehokkuutta käsittelevien EU-hankkeiden tuloksia. Tällaisia hankkeita on rahoitettu Euroopan komission kolmessa eri rahoitusohjelmassa:

  • Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma 2007-2013, Framework programme 7 (FP7): INSIGHT_E

  • Rahoitusohjelma Horisontti 2020: SMART-UP

  • Älykäs energiahuolto Euroopassa – EASME (Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, ent. EACI): ACHIEVE, ENFORCE, ENERGY AMBASSADORS ja SeRENADE.