Opis

W ostatnich latach użytkownicy energii zyskali wiecej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczacych energii. Niemniej jednak należy uznać, że prawa konsumenckie (ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych konsumentów i ubóstwa energetycznego) muszą zostać wzmocnione, a rosnąca złożoność rynku wymaga również konkretnych rozwiązań, które poprawią pozycję konsumentów i zwiększą ich aktywność.

W realizowanym projekcie ASSIST rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo poprzez: aktywne angażowanie konsumentów na rynku energetycznym i pozytywną zmianę zachowania w odniesieniu do zużycia energii oraz wpływ na kreowanie polityki na wszystkich szczeblach w celu rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym.

Punktem wyjścia dla projektu jest zgromadzenie wiedzy na temat wrażliwych konsumentów, a zwłaszcza problemu ubóstwa energetycznego, ponieważ nadal nie ma jasnej i jednolitej definicji służącej identyfikacji takiego rodzaju ubóstwa.

ASSIST opiera się na wynikach różnych inicjatyw krajowych i europejskich, dotyczących efektywności energetycznej, finansowanych przez różne programy:

  • FP7 (Program finansowania badań i innowacji Unii Europejskiejna lata 2007-2013): INSIGTH_E.

  • Horizon2020: SMART-UP.

  • IEE (program "Inteligentna Energia dla Europy" zarządzany przez EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation): ACHIEVE, ENFORCE, ENERGY AMBASSADORS or SeRENADE.

Powiazane strony
Działania

Działania

  • Zdobycie pogłębionej wiedzy. ASSIST dostarczy szeroką  wiedzę na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie, która będzie s

Efekty projektu

Efekty projektu

W realizowanym projekcie rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo