Beschrijving

In de afgelopen jaren hebben energiegebruikers meer rechten gekregen door de omzetting van Europese energiewetgeving. Niettemin wordt algemeen erkend dat de rechten van de consument (kwetsbare klanten en gezinnen in energiearmoede in het bijzonder) verder moeten worden versterkt en dat de toenemende marktcomplexiteit moet worden aangepakt door concrete oplossingen om de mate van ‘empowerment’ en betrokkenheid te verbeteren.

ASSIST biedt een tweerichtingsaanpak aan van het probleem: het stimuleren van actieve betrokkenheid van consumenten op de energiemarkt door o.a. energiebesparende gedragsveranderingen te promoten en het beïnvloeden van de beleidsagenda op alle niveaus om problemen op het gebied van energiearmoede aan te pakken.

Het uitgangspunt van het project is in eerste instantie kennisopbouw over wat energiegebruikers kwetsbaar maakt en meer specifiek over energiearmoede, aangezien er nog geen duidelijke en unieke definitie is voor de identificatie en het meten van ‘kwetsbaarheid’ op Europees niveau.

ASSIST bouwt voort op de resultaten van diverse nationale en Europese initiatieven die verband houden met energie-efficiëntie, gefinancierd door verschillende programma's:

  • FP7 (Europees financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie voor 2007-2013): INSIGTH_E.

  • Horizon2020: SMART-UP

  • IEE (Intelligente energie voor Europa Programma beheerd door het EACI - Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie): ACHIEVE, ENFORCE, ENERGY AMBASSADORS or SeRENADE