• Home
  • Suomalaiset yhteistyökumppanimme

Suomalaiset yhteistyökumppanimme

Suomessa ASSIST-hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Vanhustyön keskusliitto, Omakotiliitto, Motiva ja monet yritykset, kansalaisjärjestöt ja valtion hallinnon laitokset. Yhteistyökumppaneidemme kanssa toteutamme tapahtumia ja koulutus-, tutkimus- ja tiedonlevityshankkeita kohdistetusti eri kuluttajaryhmille energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyen ja laadimme politiikkasuosituksia, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten asemaa voitaisiin parantaa.

Vanhustyön keskusliitto ry palvelee yli 65-vuotiaita suomalaisia, tarjoamalla muun muassa maksutonta ja asiantuntevaa korjausneuvontaa. Korjausneuvojat tekevät myös kotikäyntejä ympäri Suomen. Viidentoista eri Suomen alueilla toimivan korjausneuvojan yhteystiedot on saatavilla täältä.

 

Suomen Omakotiliitto ry on suomalaisten pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksutonta korjaus-, energia- ja lakineuvontaa.

Suomen kylät ry yhdistää 4000 paikallista kyläyhdistystä ympäri Suomen. ASSIST-hanke on tehnyt yhteistyötä Suomen kylät ry:n kyläavustajien kanssa: https://suomenkylat.fi/hankkeet/tyota-kaikille/

Motiva on Suomen valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa Energiaviraston tilauksesta suomalaisille kuluttajille maksutonta energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa. Motivan kuluttajien energianeuvonnasta voit lukea lisää täältä

Kansallista energianeuvontaa antavat Motivan koordinoimat järjestöt, verkostot sekä yritykset eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä paikkakuntasi vastaavaan energianeuvontaan, kun haluat keskustella energian säästämisestä, energiatehokkuudesta tai kaipaat neuvoja kestävän kehityksen mukaisiin toimenpiteisiin. Tarkemmat yhteystiedot eri alueiden neuvontaa antaviin tahoihin löytyvät Motivan sivustolta.

 

Benet Oy. Keski-Suomi.  Centria ammatti-korkeakoulu Oy. Keski-Pohjanmaa.

Ekokumppanit Oy. Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Feasib Consulting. Kainuu, P.- Pohjanmaa ja Lappi.

  Greenreality Network. Etelä-Karjala.    HSY:n ilmastoinfo. Pääkaupunkiseutu.

 Karelia ammatti-korkeakoulu Oy. Pohjois-Karjala.   Kuopion kaupunki. Pohjois-Savo. 

    ProAgria. Etelä-Savo                         Ramnoll Finland Oy. Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusima​a.

Thermopolis Oy. Etelä-, Keski- ja Pohjanmaa.         Valonia. Varsinais-Suomi. 

 

 

ASSIST-hankkeen ohjausryhmä

 

ASSIST-hankkeella on keskeisistä suomalaisista sosiaali-, energia- ja rakennusalojen asiantuntija- ja viranomaistahoista muodostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä auttaa EU-rahoitteista ASSIST-hanketta pääsemään hanketavoitteisiinsa Suomessa. Ohjausryhmässä käydään läpi hankkeen tuloksia, kuten kerättyä tietoa ja analyysejä suomalaisesta energiaköyhyydestä, ja laaditaan niiden pohjalta politiikkasuosituksia Suomeen ja Eurooppaan. Ohjausryhmässä on edustajat seuraavista tahoista: Energiavirasto, Motiva, Lämmitysenergiayhdistys, Energiateollisuus, Ympäristöministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Omakotiliitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskekus (ARA) ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN-FIN). VaasaETT vastaa ASSIST-hankkeen Suomen-toiminnoista ja raportoi hankkeen edistymisestä Euroopan komissiolle.