Kontakt

Projekt ASSIST jest w Polsce prowadzony przez dwóch partnerów: Federację Konsumentów oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE)​.

Na Państwa pytania o zakres projektu, działania, możliwość współpracy czekamy pod nastepującymi adresami:

monika@federacja-konsumentow.org.pl

awierzcholowska@kape.gov.pl

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Legs 196/2003