Activiteiten


• Kennisopbouw. ASSIST levert  diepgaande kennis over energiearmoede in Europa, die haar neerslag vindt in het rapport "Kwetsbare consumenten en energiearmoede”. De inzichten uit dit rapport zullen partners in staat stellen om de activiteiten binnen het project te verfijnen en zullen nationale/Europese stakeholders de gelegenheid bieden om hun kennis te verdiepen en toekomstige initiatieven te stimuleren om energiearmoede beter te bestrijden.


‘Home Energy Advisers’ (HEA) training. Het project zal gebruik makend van het bestaande netwerk in de sociale sector een netwerk van HEAs (energieadviseurs) opleiden met kennis over sociale, communicatieve en technische aspecten van kwetsbaarheid/energiearmoede. Het HEA netwerk zal kwetsbare gebruikers/gezinnen in energiearmoede van een gekwalificeerd, betrouwbaar, toegankelijk, specifiek en doelgericht advies voorzien om meer efficiënt om te gaan met energie en/of beter te voldoen aan hun energiebehoefte.

• Oprichting van het HEA netwerk. De oprichting en promotie van een netwerk van getrainde HEA heeft een tweeledig doel. Enerzijds om de toegang van kwetsbare consumenten tot effectieve ondersteunings-maatregelen te vergemakkelijken. Anderzijds zal via kennisuitwisseling het vermogen van de HEA om kwetsbare klanten te begeleiden continu ondersteund worden. Het HEA-netwerk vormt de basis voor een langdurige toegewijde en toegankelijke service voor kwetsbare klanten op het gebied van energie-efficiëntie.

• In elk land zal een ASSIST Actie worden uitgevoerd om kwetsbare consumenten/ gezinnen in energiearmoede te ondersteunen om efficiënter om te gaan met hun energiegebruik, d.w.z. hun energierekeningen te verminderen of beter te voldoen aan hun energiebehoeften. Kwetsbare consumenten worden begeleid door middel van een  pilootactie om aan te tonen dat een meer efficiënt energiegedrag technisch en economisch haalbaar is en tot energiebesparing leidt. De verschillende nationale acties zullen helpen bij het identificeren van effectieve middelen om het probleem van de energiearmoede aan te pakken, hun replicatie in andere landen te vergemakkelijken en hun inzet in het Europees/nationaal beleid te bevorderen.


• Beleidsoriëntatie. De gecombineerde resultaten van activiteiten en de specifieke beleidsgeoriënteerde taken zullen de nationale en Europese stakeholders in staat stellen de nationale energiebehoeften correct in te schatten en de energie-efficiëntiemaatregelen te richten op huishoudens met een laag inkomen die in energie-inefficiënte huizen wonen.