Tutustu ASSIST-hankkeen tuloksiin – useita raportteja julkaistu

Keväällä on julkaistu muutamia keskeisiä ASSIST-hankkeen tulosraportteja. Keskeinen hankkeen toimintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioiva raportti on Final report on HEA Network Activity, Saved Energy and Increased Comfort Level (D4.7), jossa arvioidaan yksityiskohtaisesti ASSIST-hankkeen energiatuutoriverkoston toimintaa ja tehokkuutta ja ennen kaikkea sitä, onnistuttiinko energiatuutoritoiminnan kautta auttamaan kuluttajia säästämään energiaa tavoitellut 7%. Raportissa esitellään myös hankemaiden energiakyselyiden tuloksia. Suomen energiakyselyn tuloksia voi lukea raportista Kodin energiakysely 2019 – tuloksia Suomesta.

Energiatuutorikoulutusten Loppuraportti D3.3 (ASSIST Home Energy Advisor Training Report, englanniksi) vetää yhteen kolmen vuoden aikana toteutetut energiatuutorikoulutukset kaikissa kuudessa hankemaassa. Suomessa järjestetyistä koulutuksista voi lukea tarkemmin suomenkielisestä raportista Raportti toteutuneesta energiatuutorikoulutuksesta Suomessa. Koulutettujen eurooppalaisten energiatuutoreiden kyselyyn ja haastatteluihin perustuva raportti D4.5 (HEA Training follow-up report, englanniksi) kertoo muun muassa siitä, ketkä koulutuksen tai valmennuksen käyneistä olivat kokeneet siitä eniten hyötyä, ja arvioidaan koulutustoiminnan pidemmän aikavälin vaikuttavuutta.

Erilaisista energiatuutorien järjestämistä tapahtumista, kuten energiakahviloista ja muusta kuluttajaneuvonnasta kuudessa hankemaassa kerrotaan yksityiskohtaisesti laajassa, helmikuussa 2020 julkaistussa englanninkielisessä raportissa ASSIST action national reports. Yhteenveto tuloksista löytyy maaliskuussa 2020 julkaistusta tiiviistä paketista Final ASSIST Action Report.

Hankkeen keskeinen tulos on kesäkuussa 2020 julkaistu raportti 7.5 Vulnerable Consumers Protection Paper, jossa esitellään politiikkasuosituksia heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien ja energiaköyhien suojelemiseksi.

Uusimmat raportit löytyvät kootusti sivulta Tulokset:

  • Kesäkuu 2020: Vulnerable Consumers Protection Paper (D7.5, englanniksi)
  • Toukokuu 2020: Kodin energiakysely 2019 - tuloksia Suomesta
  • Huhtikuu 2020: Final report on HEA Network Activity, Saved Energy and Increased Comfort Level (D4.7, englanniksi)
  • Huhtikuu 2020: Home Energy Advisor Training Follow-up Report (D4.5, englanniksi)
  • Huhtikuu 2020: ASSIST Home Energy Advisor Training Report (D3.3, englanniksi)
  • Maaliskuu 2020: Final ASSIST Action Report (D5.5, englanniksi)
  • Helmikuu 2020: ASSIST Action National Reports (D5.3, englanniksi)
  • Tammikuu 2020: Reportti toteutuneesta energiatuutorikoulutuksesta (D3.3, suomeksi)

Katso myös ASSIST-hankkeen virtuaalisesti järjestetyn päätöskonferenssin materiaalit ja tallenteet huhtikuulta 2020 ja ASSIST-hankkeen Youtube-kanavalta löytyvät videot, joilla kuusi koordinaattoria kertoo,  miten eri maissa vastattiin energiaköyhyyshaasteeseen mm. energianeuvonnan ja politiikkavaikuttamisen kautta.