Konferencja podsumowująca projekt ASSIST

Konferencja podsumowująca projekt ASSIST

Po trzech latach ciężkich ale również i udanych wysiłków w walce z ubóstwem energetycznym projekt ASSIST zbliża się do końca. Jest to zatem właściwy czas, aby partnerzy projektu zorganizowali konferencję, aby omówić wyzwania i rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego na poziomie europejskim i lokalnym.

W związku z tym w dniach 9, 10, 11 czerwca 2020 r. (każdego dnia w godz. 10:30-12:00 CET) w formie online odbędzie Konferencja „From local to European: Barriers and solutions to tackle Energy Poverty” (pol. „Poziom lokalny, krajowy, międzynarodowy: Bariery i sposoby walki z ubóstwem energetycznym”), współorganizowana przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W wydarzeniu wezmą udział zarówno lokalne jak również i europejskie podmioty (w tym decydenci polityczni) zajmujące się ubóstwem energetycznym. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione efekty projektu ASSIST oraz dokument ramowy dotyczący polityki w zakresie ubóstwa energetycznego „Protecting Vulnerable Consumers” (pol. „Ochrona konsumentów wrażliwych”) wraz z innymi lokalnymi i europejskimi doświadczeniami, które zostały osiągnięte w ramach projektu ASSIST.

Link do rejestracji na konferencję.

Tutaj możesz zapoznać się z projektem: Agenda Konferencji.