tulokset

ASSIST-hankkeella tulee olemaan merkittävä vaikutus sekä Euroopan tasolla että Suomen kansallisella tasolla. Hankkeessa 

  • Luodaan ainutlaatuisia ja erikoistuneita palveluita heikossa asemassa oleville kuluttajille ja yhteisöille, jotka saattavat kärsiä energiaköyhyydestä. Hankkeessa koulutetaan erikoistuneita energiatuutoreita, joilla on valmiudet opastaa ja neuvoa pienituloisia ihmisiä energiatehokkuudessa ja energiansäästössä.

  • Parannetaan jopa 48 000:tta heikossa asemassa olevan eurooppalaisen kuluttajan energiaolosuhteita.

  • Lisätään poliittisten päättäjien ja sidosryhmien tietämystä kuluttajien haavoittuvuudesta ja energiaköyhyydestä, jotta ilmiötä voidaan torjua myös poliittisin keinoin.

Euroopan komission rahoittamissa hankkeissa tulokset esitellään tulosraporteissa ("Deliverables"). Alla olevista valikoista voi tarkastella Suomea käsitteleviä raportteja ja julkaisuja (suomeksi) sekä euroopanlaajuisia raportteja (englanniksi). Muiden maiden energiaköyhyyteen liittyviä raportteja ja julkaisuja voi tarkastella maakohtaisilla sivuilla, joille pääsee klikkaamalla eri maiden lippuja sivun oikeasta ylälaidasta.