Derde vergadering van de ASSIST stuurgroep

De derde bijeenkomst van de stuurgroep van het ASSIST project vindt plaats op 16 maart. Omwille van de maatregelen die genomen zijn in het kader van COVID-19, zullen we een virtuele bijeenkomst houden van 13.00 - 16.00 uur.