Konferencja online podsumowująca projekt ASSIST

Jakie są bariery i sposoby walki z ubóstwem energetycznym na poziomie lokalnym i europejskim? Odpowiedzi zostaną omówione podczas końcowej konferencji ASSIST.

Konferencja „From local to European: Barriers and solutions to tackle Energy Poverty” (pol. „Poziom lokalny, krajowy, międzynarodowy: Bariery i sposoby walki z ubóstwem energetycznym”), współorganizowana przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, odbędzie się 9, 10, 11 czerwca 2020 r. online. W wydarzeniu wezmą udział zarówno lokalne jak również i europejskie podmioty (w tym decydenci polityczni) zajmujące się ubóstwem energetycznym.

Tutaj możesz zapoznać się z planem konferencji: Agenda Konferencji.

Tutaj możesz się zerejestrować: REJESTRACJA