ASSIST-hankkeen päätöskonferenssi - sessio I

ASSIST-hankeen kolmipäiväisessä päätöskonferenssissa keskustellaan haasteista ja ratkaisuista energiaköyhyyden lieventämiseksi Euroopassa ja hankemaissa (Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Puola ja Suomi). Tapahtuma "From local to European: Barriers and solutions to tackle Energy Poverty" järjestetään virtuaalisesti 9.–11.6.2020.

Sessio I - Tiistai, 9.6.2020, 11:30–13:00 EEST

Ensimmäisen päivän kohokohtana on pyöreän pöydän keskustelu, jossa pohditaan, miten paikallisten sosiaalisten innovaatioiden avulla on eri hankemaissa tartuttu energiaköyhyysongelmiin. Keskustelun nimi on ”How local actions and social innovations are necessary to put vulnerable consumers at the heart of policies addressing energy poverty”. Mukana on myös ASSISTin Suomen-ohjausryhmän jäsen Johanna Kirkinen Energiavirastosta. Moderaattorina toimii Marta Garcia Ecoserveis’stä Espanjasta.

Seuraa tapahtuman Internet-sivua: https://www.assist2gether.eu/pagine-94-final_conference

Tapahtumasivu suomeksi: https://www.assist2gether.eu/news-179-assist_hankkeen_paatoskonferenssi_9_11_6_2020_rekisteroityminen_auki