ASSIST-hankkeen päätöskonferenssi - sessio III

ASSIST-hankeen kolmipäiväisessä päätöskonferenssissa keskustellaan haasteista ja ratkaisuista energiaköyhyyden lieventämiseksi Euroopassa ja hankemaissa (Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Puola ja Suomi). Tapahtuma "From local to European: Barriers and solutions to tackle Energy Poverty" järjestetään virtuaalisesti 9.–11.6.2020.

Sessio III - Torstai, 11.6.2020, 11:30–13:00 EEST

Kolmantena päivänä käydään keskustelu energiaköyhyydestä poliittisena kysymyksenä. Keskustelun nimenä on ”EU policy to tackle energy poverty and protect vulnerable consumers in Europe: proposal and recommendations”. Keskustelijoina on edustajia Euroopan Talous- ja Sosiaalikomiteasta, Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta, Housing Europe -verkostosta sekä Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksesta (Covenant of Mayors). Moderaattorina toimii Mathias Maucher European Anti-Poverty Network (EAPN):stä. Torstaina esitellään myös ASSIST-hankkeen yksi keskeinen raportti Vulnerable Consumers Protection Framework Paper, jossa on ehdotuksia ja suosituksia heikommassa asemassa olevien eurooppalaisten kuluttajien tukemiseksi.

Seuraa tapahtuman Internet-sivua: https://www.assist2gether.eu/pagine-94-final_conference

Tapahtumasivu suomeksi: https://www.assist2gether.eu/news-179-assist_hankkeen_paatoskonferenssi_9_11_6_2020_rekisteroityminen_auki